Ірина Суслова: "Жінки-мігранти можуть піддаватися множинній дискримінації"

Голова підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації Ірина Суслова висловилась про необхідність законодавчого врегулювання питання зовнішньої трудової міграції. У своєму блозі на сайті "Нового времени" депутат наголосила, що нестабільна економічна та політична ситуація, відсутність перспектив професійного зросту в Україні змушують наших громадян шукати кращої долі за кордоном.  

За даними звіту "Міграційний профіль України" у 2013 році офіційною статистикою було зафіксовано 2,9 млн осіб, які емігрували за межі держави. Якщо вважати трудовими мігрантами громадян, які виїхали з України з метою працевлаштування та перебувають за її межами 10 або більше років, то разом із сезонними та маятниковими робітниками, їх чисельність може сягати 5 млн.

Ірина Суслова наголосила , що особливо вразливою групою є жінки-мігранти. Вони можуть піддаватися множинній дискримінації, що підтверджують міжнародні документи. Зокрема, у Резолюції 1697 (2009) Парламентської асамблеї Ради Європи зазначається, що жінки-мігранти в Європі зазнають подвійної дискримінації за ознакою статі і походження. Крім того, вони можуть зазнавати домашнього насильства. Окрім усіх інших ризиків, жінки-мігранти зазвичай отримують меншу заробітну плату в порівнянні з чоловіками. Депутат вважає, що проблеми українських жінок-мігрантів необхідно вирішувати комплексно, насамперед, в контексті реалізації гендерної політики держави, тобто через розширення повноважень жінок у політичній та економічній сфері.

"Удосконалення законодавчих механізмів, спрямованих на правове врегулювання зовнішньої трудової міграції та захист прав громадян України за кордоном з врахуванням принципу рівного ставлення та недискримінації –одне з пріоритетних завдань у сфері міграційної політики, ефективна реалізація якої сприятиме прискоренню соціально-економічного розвитку країни, а відтак – підвищенню якості життя громадян", - наголосила Ірина Суслова.