Комітет

Діяльність підкомітету спрямована на розробку та удосконалення законодавчих механізмів забезпечення гендерної рівності та недискримінації, адаптацію національного гендерного законодавства до європейських та міжнародних стандартів.

Після підписання і ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС Україна зобов’язалася «враховувати питання рівності між чоловіками і жінками при розробці та впровадженні законів, постанов, адміністративних положень, політики і заходів» (Стаття 29 ЄС (2006/54 / EC), тому нагальним постало завдання інтеграції гендерного підходу у законотворчу діяльність – відповідно до європейських норм.

Робоча група, створена при підкомітеті, напрацьовує пропозиції щодо комплексних змін та доповнень до законодавства в частині забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі; в частині визначення та узгодження понять – для більш ефективного їх застосування у юридичній практиці; а головне - в частині удосконалення механізмів юридичної відповідальності за вчинення дискримінаційних дій, оскільки це є однією з основних причин, що стоять на заваді попередженню та протидії дискримінації за ознакою статі та утвердженню гендерної рівності в українському суспільстві.

Підкомітет ініціює включення гендерної складової у діяльність всіх парламентських комітетів, у всі галузі чинного законодавства, що зможе забезпечити реальну рівність прав та можливостей рівноправної участі жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства, рівний доступ до управління, розподілу та користування ресурсами країни.

Законотворча діяльність підкомітету, спрямована на інтеграцію питань ґендерної рівності у політичний порядок денний, забезпечує посилення соціальної та ґендерної чутливості політичних процесів, що стане запорукою зміни парадигми розвитку країни, прискорить інтеграцію України до спільноти цивілізованих демократичних держав.